VERSIONE ITALIANA

© Aromi Alimentari - Tato srl
P.IVA 01701410449

Privacy Policy

Pozostałe produkty

Koncentraty soków owocowych

Fresh citrus juices

Soki owocowe dostarczane są w postaci konentratów, które powstają ze szczególnie wyselkcjonowanych owoców, podlegających scisłej kontroli jakości.

Produkty pakowane są wyłącznie w opakowania aseptyczne o pojemności 23 – 25 kg.

Koncentraty soków owocowych nie zawierają koserwantów, barwników ani substancji wzbogacających smak, dlatego też należy je przechowywać w temeraturze 4 °C. Nie otworzony produkt gwarantuje termin przydatności do spożycia nawet do 12 miesięcy. Przechowywanie w wyższych temperaturach nie ingeruje w produkt, może natomiast powodować zmianę jego właściwości organoleptycznych i koloru.